Het doel van ons koor is op een zo hoog mogelijk niveau te mogen zingen tot Gods eer.

We hopen dat onze zang een middel in Gods hand mag zijn om onze luisteraars en onszelf bij Hem te brengen.

 

Soli deo Gloria